Geopois.com - Cad é?

Labhraíomar le déanaí le Javier Gabás Jiménez, Innealtóir Geomatics agus Topagrafaíochta, Máistir i Geodasaí agus Cartagrafaíocht - Ollscoil Polaiteicnice Mhaidrid, agus le duine d’ionadaithe Geopois.com. Bhíomar ag iarraidh an fhaisnéis uile faoi Geopois a fháil, a thosaigh ar eolas ó 2018. Thosaigh muid le ceist shimplí, Cad é Geopois.com? Díreach mar atá a fhios againn má chuireann muid an cheist seo isteach sa bhrabhsálaí, tá na torthaí nasctha leis an méid a dhéantar agus le cuspóir an ardáin, ach ní gá gurb amhlaidh atá sé.

D'fhreagair Javier dúinn: "Is Líonra Sóisialta Téamach é Geopois ar Theicneolaíochtaí Faisnéise Geografaí (TIG), córais faisnéise geografaí (GIS), ríomhchlárú agus Mapáil Gréasáin". Má táimid ar an eolas faoin dul chun cinn mór teicneolaíochta le blianta beaga anuas, comhtháthú GIS + BIM, saolré AEC, braiteoirí iargúlta a áireamh le haghaidh monatóireachta, agus mapáil gréasáin -atá ag déanamh a bhealach i gcónaí chuig GIS deisce- is féidir linn tuairim a fháil faoin áit a bhfuil Geopois ag pointeáil.

Conas a tháinig an smaoineamh Geopois.com i gcrích agus cé atá taobh thiar de?

Rugadh an smaoineamh in 2018 mar bhlag simplí, ba bhreá liom i gcónaí mo chuid eolais a scríobh agus a roinnt, thosaigh mé ag foilsiú mo shaothair féin ón ollscoil, tá sé ag fás agus ag dul i gcruth ar a bhfuil sé inniu. Is iad na daoine paiseanta agus díograiseacha atá taobh thiar dínn Silvana Freire, is breá léi teangacha, labhraíonn sí Spáinnis, Béarla, Gearmáinis agus Fraincis líofa. Baitsiléir Riarachán Gnó agus Máistir in Anailís ar Chaidrimh Eacnamaíocha Idirnáisiúnta; agus an freastalaí seo Javier Gabás.

Cad iad cuspóirí Geopois?

Bíodh a fhios agat go bhfuil iliomad uirlisí agus straitéisí ann chun sonraí spásúla a thógáil / a anailísiú. Rugadh «Geopois.com leis an smaoineamh Teicneolaíochtaí Faisnéise Geografaí (TIG) a scaipeadh, ar bhealach praiticiúil, simplí agus inacmhainne. Chomh maith le pobal de ghairmithe agus forbróirí geospásúla agus teaghlach díograiseoirí geo a chruthú. "

Cad a thairgeann Geopois.com do phobal GIS?

  • Téama sonrach: Speisialtóireacht againn i dteicneolaíochtaí geospásúla a bhfuil cion ard sa chuid cláraithe agus comhtháthaithe de leabharlanna agus APIS de mhapáil gréasáin, bunachair sonraí spásúla agus GIS. Chomh maith le ranganna teagaisc saor in aisce chomh simplí agus chomh díreach agus is féidir ar ábhar leathan teicneolaíochtaí TIG.
  • Idirghníomhaíocht i bhfad níos dlúithe: Tríd ár n-ardán is féidir idirghníomhú le forbróirí agus díograiseoirí eile san earnáil, eolas a roinnt agus bualadh le cuideachtaí agus forbróirí.
  • Pobal: Tá ár bpobal oscailte go hiomlán, ag cuimsiú cuideachtaí agus gairmithe san earnáil, forbróirí geospásúla agus díograiseoirí geo-theicneolaíochtaí.
  • Infheictheacht: Tugaimid infheictheacht dár n-úsáideoirí uile agus go háirithe dár gcomhoibritheoirí, ag tacú leo agus ag scaipeadh a gcuid eolais. »

Maidir le gairmithe GIS, an bhfuil deiseanna ann a gcuid eolais a sholáthar trí Geopois.com?

Ar ndóigh, tugaimid cuireadh dár n-úsáideoirí uile a gcuid eolais a roinnt trí ranganna teagaisc, tá go leor acu ag comhoibriú linn go gníomhach agus go paiseanta cheana féin. Déanaimid iarracht ár n-údair a bhacadh, an infheictheacht is mó a sholáthar dóibh agus suíomh Gréasáin gairmiúil a thairiscint dóibh inar féidir leo iad féin a chur in iúl agus a gcuid paisean don domhan geo a roinnt.

É sin á rá, trí seo nasc Is féidir leo teacht ar an ngréasán agus tosú a bheith mar chuid de Geopois.com, cion mór dóibh siúd go léir ar spéis leo an pobal Geo atá ag iarraidh a gcuid eolais a oiliúint nó a thairiscint.

D’fhéachamar ar an ngréasán a thagraíonn do “Geoinquietos”, Geoinquietos agus geopois.com mar an gcéanna?

Níl, is pobail áitiúla de chuid OSGeo iad grúpaí Geoquiet, bunús a bhfuil sé mar aidhm aici tacú le forbairt bogearraí geospásúla foinse oscailte, chomh maith lena úsáid a chur chun cinn. Is ardán neamhspleách muid, áfach, a roinneann muid go leor de na hidéil, leasanna, ábhair imní, eispéiris nó aon smaoineamh Geo-restless i réimse na geomatics, bogearraí saor in aisce agus teicneolaíocht gheospásúil (gach rud a bhaineann le réimse GEO agus GIS).

An gceapann tú tar éis na paindéime, gur ghlac an bealach a úsáidimid, a itheann agus a fhoghlaimimid cas gan choinne? An raibh tionchar dearfach nó diúltach ag an staid Dhomhanda seo ar Geopois.com?

Ní hamhlaidh le cas gan choinne, ach má ghlac sé céim chun tosaigh, go háirithe cianoideachas, r-fhoghlaim agus m-fhoghlaim, tá úsáid ardáin agus Aipeanna teile-theagaisc ag méadú le cúpla bliain, tá an Níl ach an próiseas sruthlínithe ag paindéim. Roghnaigh muid i gcónaí teagasc agus comhoibriú ar líne, chabhraigh an staid reatha linn foghlaim conas rudaí a dhéanamh ar bhealach difriúil agus modhanna eile a lorg chun oibriú, comhoibriú agus forbairt.

De réir an méid a thairgeann Geopois, agus teacht an 4ú ré dhigiteach An gceapann tú go bhfuil sé riachtanach go mbeadh eolas / foghlaim ar ríomhchláraitheoir le haghaidh Anailísí GIS?

Ar ndóigh, ní dhéantar eolas a fháil agus ní fhéadfaidh coincheapa foghlama a bheith chun leasa duit ach amháin. Ní amháin d’anailísithe GIS, ach d’aon ghairmí, ní stopann teicneolaíochtaí agus nuálaíocht agus má dhírímid ar ár réimse, sílim gur cheart d’innealtóirí TIG foghlaim conas clár a dhéanamh ón ollscoil agus ó chomhghleacaithe eile mar thíreolaithe, agus a fhios acu conas a chuirfeadh siad feabhas ar an gclár. agus chuirfeadh sé feabhas ar an gcumas do chuid eolais a chur in iúl. Ar an gcúis seo, tá ár ranganna teagaisc dírithe go háirithe ar ríomhchlárú, ar fhorbairt cód i dteangacha éagsúla agus ar chomhtháthú leabharlanna éagsúla Mapála Gréasáin agus APIS.

An bhfuil aon chineál tionscadail nó comhoibrithe agat le cuideachtaí, institiúidí nó ardáin faoi láthair?

Sea, táimid i gcónaí ag lorg deiseanna le haghaidh sineirgí le tionscadail, cuideachtaí, ollscoileanna agus coláistí gairmiúla eile. Táimid ag glacadh páirte faoi láthair in ActúaUPM, clár Fiontraíochta Ollscoil Polaiteicnice Mhaidrid (UPM), atá ag cabhrú linn an plean gnó a fhorbairt chun an tionscadal seo a dhéanamh inmharthana. Táimid ag lorg comhpháirtithe teicneolaíochta freisin chun comhoibriú i bhforbairtí leo agus le go mbeimid in ann ioncam a ghiniúint agus a ghiniúint dár líonra forbróirí geospásúla.

An bhfuil imeacht le teacht a bhfuil gaol nó stiúradh ag geopois.com ann inar féidir le pobal GIS páirt a ghlacadh?

Sea, ba mhaith linn fanacht go dtí tar éis an tsamhraidh chun níos mó sineirgí a chruthú i measc ár n-úsáideoirí, seimineáir ghréasáin agus imeachtaí líonraithe ar líne a reáchtáil. Ba mhaith linn imeacht forbartha hackathon a chruthú a dhíríonn ar theicneolaíochtaí geospásúla go luath amach anseo, ach chuige seo caithfimid urraitheoirí a fháil chun geall a chur air.

Cad atá foghlamtha agat le geopois.com, inis dúinn ceann de na ceachtanna a d’fhág an tionscadal seo ionat agus conas a d’fhás sé sa dá bhliain seo?

Bhuel, go leor, gach lá foghlaimímid leis na ranganna teagaisc a chuireann ár gcomhoibrithe chugainn, ach go háirithe i ngach rud a chuimsíonn forbairt agus cur i bhfeidhm an ardáin.

Ní raibh cúlra cláraithe agam féin agus ag Silvana, mar sin b’éigean dúinn an deireadh seachtaine agus an clársceidealú go léir a fhoghlaim ar an bhfreastalaí, bunachair sonraí NOSQL cosúil le MongoDB, an dúshlán go léir a bhí rompu agus Dhírigh UX / UI ar an úsáideoir, ar an scamall agus ar shlándáil sa scamall agus ar roinnt Sinsearach agus Margaíocht Dhigiteach ar an mbealach ... Go bunúsach chuaigh tú ó bheith i do Shaineolaí Geomatics agus GIS go forbróir Stack Iomlán.

Mar a bhí gach tionscadal ann cheana féin, mar shampla, nuair a thosaíomar in 2018 chuamar ó thástáil le Google Sites na chéad mhíonna go dtí gach rud a chur i bhfeidhm i WordPress, theastaigh uainn an iliomad léarscáileanna a chur i bhfeidhm agus na leabharlanna éagsúla a chomhtháthú mar Openlayers, Leaflet, Mapbox, CARTO ... Mar sin chaitheamar beagnach bliain, ag tástáil breiseán agus ag juggling le go mbeimis in ann íosmhéid den rud a theastaigh uainn a dhéanamh, tháinig muid ar an gconclúid nár oibrigh sé, faoi dheireadh i samhradh na bliana 2019 agus a bhuíochas leis an eolas a fuair mé sa chéim mháistir sa gheodasaí agus sa chartagrafaíocht Ó UPM (Javier) shocraigh muid deireadh a chur lenár gcaidreamh leis an mbainisteoir ábhair agus ár bhforbairt féin go léir a dhéanamh, ón gcúl go dtí an t-éadan.

D’fhorbraíomar an t-ardán sa dara leath de 2019 agus in Eanáir 2020 bhíomar in ann Geopois.com mar atá anois a sheoladh, áfach, is tionscadal éabhlóid leanúnach é agus leanaimid orainn ag cur rudaí i bhfeidhm gach mí le cabhair aiseolais ónár bpobal, ag foghlaim agus ag feabhsú. ar an mbealach. Má aimsímid do líonraí sóisialta mar @Geopois Ar Twitter, is féidir linn a bheith ar an eolas faoi na tairiscintí uile de ranganna teagaisc, rannáin agus faisnéis ghaolmhar eile. Tá go leor ábhar spéisiúil feicthe againn, mar shampla Tiles the Leaflet a úsáid, ríomhanna anailíse spásúla in Web Viewers le Turf.

Chomh maith le ranganna teagaisc, tugann sé an deis forbróir a aimsiú do do thionscadail spáis. Líonra de ghairmithe speisialaithe, taispeántar na scileanna go léir ann go mion, chomh maith lena suíomh.

Rud ar bith eile ar mhaith leat a chur leis faoi geopois.com?

Táimid sásta a rá go bhfuil beagnach 150 forbróir geospásúla sa Spáinn, san Airgintín, sa Bholaiv, sa tSile, sa Cholóim, i Costa Rica, i gCúba, in Eacuadór, in El Salvador, san Eastóin, i Guatamala, i Meicsiceo, i Peiriú agus i Veiniséala cheana féin mar chuid dár bpobal, ar LinkedIn táimid gar ag sroicheadh ​​2000 leantóir agus tá 7 gcomhoibritheoir againn cheana féin a sheolann ranganna teagaisc ardchaighdeáin agus sár-spéisiúla chugainn gach seachtain. Ina theannta sin, d’éirigh linn céim 1 den chomórtas 17 ActuaUPM a rith idir 396 smaoineamh agus 854 duine. Ó Eanáir 2020 tá líon na gcuairteanna ar ár n-ardán faoi thrí, agus mar sin táimid an-tógtha leis an tacaíocht agus an spéis atá á ghiniúint againn sa phobal geo.

Ar Linkedin Geopois.com, anois tá thart ar 2000 leantóir againn, a ndeachaigh 900 díobh ar a laghad isteach le 4 mhí anuas, áit a ndeachaigh COVID 19. tríd an gcéim iata agus srianta againn. , rudaí nua a fhoghlaim - ar an ngréasán ar a laghad - atá ina fhoinse acmhainní neamhleáite. Is é sin an pointe i bhfabhar ardáin mar Geopois, Udemy, Simpliv nó Coursera.

Ón meas atá againn ar Geofumadas.

I mbeagán focal, is smaoineamh thar a bheith spéisiúil é Geopois, a chomhcheanglaíonn dálaí féideartha an chomhthéacs seo mar thairiscint ábhair, comhoibriú agus deiseanna gnó. In am trátha don timpeallacht gheospásúil atá ag éirí níos leabaithe i mbeagnach gach lá dár saol laethúil. Molaimid cuairt a thabhairt orthu ar an ngréasán Geopois.com, Linkedin, Agus Twitter. Go raibh míle maith agat Javier agus Silvana as Geofumadas a fháil. Go dtí an chead uair eile.

Fág freagra

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí tráchta.